MKB

MKB

Van oudsher heeft Stetler zich altijd al aangetrokken gevoeld tot het midden- en kleinbedrijf; een tak van sport waar nog regelmatig sprake is van een echte ambacht. Het gaat veelal om ondernemers, al dan niet vanuit familiesfeer opgezet, die met een beperkt aantal werknemers een bepaalde niche van de markt willen bedienen met een eigen persoonlijk concept en filosofie.

Vanuit onze eigen praktijk zien wij regelmatig deze ondernemingen doorgroeien van een klein- naar een midden bedrijf met alle uitdagingen die daarbij horen. Natuurlijk zien we deze beweging ook in omgekeerde volgorde met ook hier de nodige uitdagingen. Deze dynamiek van het ondernemen spreek ons aan en daagt ons uit om ons vak in de breedste zin van het woord uit te oefenen.