Stetler

Accountants & Belastingadviseurs

Medisch

Vanaf 2014 is Stetler zich in toenemende mate gaan specialiseren op het gebied van advisering en begeleiding van (para-) medici en kent inmiddels ook een volwaardig team dat zich specifiek richt op deze doelgroep. Deze doelgroep, of het nu gaat om een medisch specialist, tandarts, huisarts of fysiotherapeut, kent haar eigen uitdagingen.

De vrij gevestigd medisch specialist die steeds meer buiten de ziekenhuismuren gaat ondernemen, de tandarts die meerdere tandheelkundige disciplines onder één dak verenigt, de huisarts die de solopraktijk verruilt voor HOED constructie en de fysiotherapeut die een balans zoekt tussen een gezonde omzet en de doelmatigheid van de geleverde zorg.

Relevante onderwerpen die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering en om een adequate aanpak vragen. De samenwerking intern met diverse specialisten en onze samenwerking met ons netwerk, stelt ons in staat om deze diversiteit aan vraagstukken te tackelen.